Crypto indicator uitleg

Crypto indicatoren; welke kun je gebruiken?

Crypto indicatoren

Binnen crypto worden verschillende indicatoren gebruikt om een verwachting te kunnen maken, wat de koers gaat doen. Deze indicatoren worden veel gebruikt bij het maken van technische analyses. Het zijn verschillende datapunten die een reeks vormen, daardoor kunnen details en gebeurtenissen van een koers goed en nauwkeurig gemeten worden.

Als crypto investeerde kun je deze indicatoren in jouw voordeel gebruiken. Want als een patroon zich telkens herhaalt, zou het zomaar kunnen dat jij de volgende beweging al ziet aankomen als je de juiste indicatoren gebruikt.

In deze blog krijg je info over een aantal veel gebruikte crypto indicatoren en weet je wanneer ze gebruikt worden. Zo kun je er ook zelf mee gaan oefenen: wanneer je bijvoorbeeld via een cryptogroep op Telegram een koersvoorspelling voorbij ziet komen, kun je zelf kijken of je begrijpt waar het vandaan komt. Zo leer je spelenderwijs hoe je met de crypto indicatoren om kunt gaan.

Wil je meer weten over technische analyse? Check hier de eerder geschreven artikelen die jouw kennis helpen te vergroten!

Wat lees je in dit artikel?

Welke soorten technische indicatoren zijn er?

Je kunt de technische indicatoren onderverdelen in drie hoofdgroepen:

Leading indicator

Dit is voorspellende indicator, die gebruikt wordt om op basis van het huidige koersmoment iets te zeggen over de koers op korte termijn. De meest bekende leading indicator is de RSI, Relative Strenght Index.

Lagging indicator

Deze indicator kijkt terug naar wat er in het verleden gebeurd is en wordt gebruikt om een trend in het nu te bevestigen. De meest bekende lagging indicator is de Moving Average.

Oscillator

Een oscillator is een technische indicator die tussen twee lijnen fluctueert. Deze lijnen hebben extreme waarden. Een oscillator kan twee dingen laten zien: als het boven de huidige koers komt duidt het op een overbought situatie. Als de oscillator onder de laagste waarde komt, is er sprake van een oversold situatie.

Daarnaast kent een oscillator een neutrale waarde. Als de waarde van de oscillator boven deze waarde komt is dit een positief teken, komt de waarde er onder dan is dat een negatief teken.

Ook wordt een oscillator gebruikt om divergentie te onderscheiden. Divergentie wordt gebruikt als titel om te laten zien dat twee verschillende indicators uit elkaar lopen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als de ene indicator omhoog gaat en de andere juist omlaag. Gaat de koers omhoog spreek je van positieve divergentie, gaat de koers omlaag spreek je van negatieve divergentie.

De meest bekende oscillator is de MACD, Moving Average Convergence Divergence

Welke functies hebben indicatoren?

Er zijn een drietal functies te onderscheiden voor het gebruik van indicatoren:

  • Het bevestigen van een koerspatroon
  • Het voorspellen van een mogelijk grote koersverandering
  • Het sentiment van de markt weergeven

Door deze functies en met de verschillende indicatoren kun je de koers van een munt proberen te voorspellen. In de cryptowereld is dat echter niet zo makkelijk: het ene moment stijgt de koers met 10% per dag, terwijl de volgende dag zomaar een daling van 5% kan plaatsvinden.

Om die reden werken indicatoren vaak preciezer wanneer er voor een kleine tijdsspanne gekozen wordt, zoals bijvoorbeeld een kwartier of een uur. Wanneer de markt overspannen oogt, is het echter altijd goed om uit te zoomen, zodat je kunt zien of dit een herhalende trend over langere periode is.

Drie crypto indicatoren toegelicht

Er zijn tientallen, zo niet honderden indicatoren die gebruikt worden bij het managen van de koersverwachting. De drie indicatoren hieronder worden veel gebruikt in de markt en kun je ook op de grotere exchanges selecteren als indicator als je een technische analyse maakt.

In dit artikel beperken we ons tot de basis informatie, wanneer je diepgaande informatie zoekt over de opbouw en achtergrond van technische indicatoren kun je dit terugvinden in diverse cryptocursussen, waaronder deze.

RSI - Relative Strenght Index

De meest bekende leading indicator is de RSI. Officieel hoort de waarde van de RSI tussen de 0 en 100 te liggen, in de praktijk zien we dat crypto exchanges vaak een waarde tussen 20 en 80 aanhouden. De normale waarde van de RSI ligt tussen de 30 en 70.

Hoe werkt de RSI?

Wanneer er een waarde tussen de 0 en 30 getoond wordt, duidt dit op een oversold situatie. Dit geeft een koopsignaal weer: wanneer veel mensen verkopen, wordt de waarde van de coin lager omdat er veel aanbod is.

Als de waarde tussen de 70 en 100 ligt, is er sprake van een overbought situatie. Dit geeft een verkoopsignaal weer: wanneer er veel mensen kopen, wordt de waarde van de coin hoger omdat er veel vraag is.  

Waar gebruik je de RSI voor?

Eigenlijk gebruik je deze lagging indicator dus om precies het tegenover gestelde te doen als wat jouw gevoel je misschien als eerste ingeeft wanneer je de uitleg over RSI leest. Koop wanneer mensen verkopen, verkoop als er veel mensen kopen.

RSI indicator crypto uitleg

In deze afbeelding zie je twee verkoopsignalen en een heel klein koopsignaal bij 20. Wanneer je de officiële regels aanhoudt, was dit koopsignaal er al iets eerder: bij 30.

Moving average

De meest bekende lagging indicator is de Moving Average. Je gebruikt de Moving Average om een trend te bepalen. In plaats van dat je een de normale koersgrafiek ziet, zie je een bewegende lijn waarvan de richting duidelijk zichtbaar is.

Welke types MA worden veel gebruikt?

Er zijn twee soorten moving averages die veel gebruikt worden:

  • De “simple moving average” (SMA)
  • De “exponential moving average” (EMA)

De SMA wordt gebruikt om over een bepaalde periode de gemiddelde waarde te berekenen. Stel dat de waarde 5 dagen 100 euro was en 5 dagen 50 euro, wordt hiervan dus een precies gemiddelde genomen (5*100+5*50=750/10=) 75 euro.

Bij de EMA wordt ook gerekend met een gemiddelde over een bepaalde periode, alleen zijn hierbij de laatste dagen belangrijker dan de dagen hiervoor. Er wordt dus meer waarde gehecht aan de recentere periode, daarom telt die zwaarder mee in het gemiddelde, bijvoorbeeld voor 15% in plaats van 10% zoals bij de SMA hierboven.

Wanneer je de Moving Average in een grafiek bekijkt, zie je een duidelijke lijn door de koers heen lopen. In dit geval is de lijn blauw:

moving average lagging leading indicators cryptocurrency

Veelgebruikte moving averages zijn de MA (9) en de MA (26). De MA (9) maakt gebruik van de koersen van de afgelopen 9 dagen, de MA (26) maakt gebruikt van de koersen van de afgelopen 26 dagen. Dit maakt dat je in de eerste een veel grotere schommeling kunt zien in de koers, in de tweede is dit al een stuk stabieler omdat er een langere periode gebruikt wordt.

Waar gebruik je de Moving Average voor?

Als je een trend wilt inschatten, maak je gebruik van de moving average. Gaat deze omhoog of juist omlaag? Als de MA stijgende is, kun je spreken over een opwaartse trend en kun je zoeken naar een goed moment om de crypto aan te kopen.

Als de MA daalt, zitten we in een dalende trend en kun je bijvoorbeeld op zoek gaan naar setups waarbij je jouw crypto kunt shorten.

MACD - Moving Average Convergence Divergence

De meest bekende oscillator is de MACD, Moving Average Convergence Divergence. Deze oscillator is opgebouwd uit meerdere indicatoren gecombineerd.

De MA staat voor Moving Average, waar je net al uitleg over hebt kunnen lezen. De C staat voor Convergence, waarin de lijnen dichter naar elkaar toe bewegen. De D staat voor Divergence, de situatie waarbij de lijnen van elkaar af bewegen. Als de lijnen in de MACD elkaar kruisen ontstaat er een koop of een verkoopsignaal.

Hoe werkt de MACD?

De MACD geeft de richting van de trend aan. Als de lijn stijgt, is de trend positief. Daalt de lijn, dan is de trend negatief. Als de signaallijn de opwaartse MACD-lijn doorkruist, is dit een koopsignaal. Als de signaallijn de neerwaartse MACD-lijn doorkruist, is dit een verkoopsignaal.

Onderstaande afbeelding geeft twee koopmomenten en een verkoopmoment aan, gebaseerd op waar de lijnen elkaar kruisen.

uitleg MACD handelen cryptobeurs

De drie indicatoren in de praktijk

Mocht je gelegenheid hebben, neem dan meteen even de gelegenheid om de verschillende indicatoren in de praktijk te brengen. Open jouw exchange, ga naar een van jouw coins en open de grafiek in daarvan in trading view.

Open de RSI, MA of MACD en kijk of je snapt hoe het werkt. Gaat het neerwaarts of is het juist dalend? Welke conclusies kan ik daaruit trekken, en klopt dat ook met wat er gebeurt in de praktijk?

Technische analyse is doen, doen, doen. Een keertje lezen is niet voldoende, ga er echt mee aan de slag!

Meer info over technische indicatoren?

Wil je meer informatie over de verschillende indicatoren, wanneer je ze gebruikt en eventueel in combinatie met welke andere indicatoren? Wil je meer diepgang over hoe de verschillende indicatoren zijn opgebouwd?

Dan raad ik je aan de masterclass van AllesOverCrypto te volgen! Heb je hierin interesse? Volg dan eerst de online training via het webinar, wellicht krijg je dan een mooie korting aangeboden van 50% op het cursusgeld 😉 Je kunt je hier aanmelden voor de eerstvolgende online training!

Deze website biedt op geen enkele wijze financieel advies. Wij zijn geen financieel adviseurs. Doe altijd zelf onderzoek naar projecten en investeringsmogelijkheden die je interessant vindt. Je bent ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor de investeringen die je doet. Resultaten uit het verleden bieden geen garanties voor de toekomst. Deze website bevat affiliate links.