bollinger band crypto indicator

Crypto indicator: de Bollinger Bands

Crypto indicator: de Bollinger Bands

Cryptocurrency beleggers, handelaren en liefhebbers zijn altijd op zoek naar een voorsprong in de markt. Een populair hulpmiddel is een crypto-indicator die de Bollinger Bands heet.

De Bollinger Bands indicator werd gemaakt door John Bollinger en is bedoeld om de marktvolatiliteit te meten. Hij kan worden gebruikt als een technisch analyse-instrument voor zowel de handel als het beleggen in cryptocurrency markten.

Wat lees je in dit artikel?

Hoe werkt de Bollinger Bands?

upper lower band bollinger crypto

De Bollinger Bands is een trendvolgende volatiliteitsindicator die twee banden uitzet rond een voortschrijdend gemiddelde van de koers. Volatiliteit staat voor de schommeling van de koers, of ook wel de bewegelijkheid van de koers omhoog en omlaag in waarde.

Deze twee banden vertegenwoordigen hoge en lage niveaus van volatiliteit. De bovenste (upper) band geeft het niveau aan waarop de koers als teveel gekocht wordt beschouwd, terwijl de onderste (lower) band het niveau aangeeft waarop de koers als teveel verkocht wordt beschouwd. Als koersen buiten deze banden komen, kan dat erop wijzen dat er een trendbreuk op komst is.

Als de koers dus aan de bovenkant uitbreekt, koop je te duur in. Als de koers onder de onderste lijn komt, wordt deze te goedkoop gekocht (of verkocht, het is maar net hoe je het bekijkt natuurlijk!).

De verschillende banden

De band zelf bestaat uit dus uit drie lijnen – een bovenste, onderste en middelste lijn – die worden uitgezet op een grafiek voor de gewenste cryptocoin. De middelste lijn is meestal een eenvoudig voortschrijdend gemiddelde (SMA) dat het prijsmoment in het midden in de tijd meet.

De bovenste en onderste lijn zijn gewoonlijk twee standaarddeviaties verwijderd van de SMA-lijn in beide richtingen en geven inzicht in potentiële steun- en weerstandsniveaus waar prijzen trends kunnen omkeren of voortzetten.

Wil je de banden zelf berekenen en intekenen? Dat kan.

Om deze niveaus te berekenen moet je relatief eenvoudig de huidige volatiliteitsniveaus meten. Hiervoor moet je zowel recente hoogtepunten als dieptepunten opzoeken en bepalen of ze veroorzaakt werden door grote of kleinere orders. Dit zal duidelijk maken hoe groot de kans is dat die prijzen respectievelijk weerstands- of steunpunten worden.

Als je deze cijfers eenmaal hebt bepaald, kun je ze vervolgens optellen/aftrekken om je bovenste/onderste banden te vinden op basis van de waarde van je SMA-lijn, zoals eerder vermeld. 

Vind je dit te lastig? Veelal kun je de Bollinger Bands ook automatisch op je scherm toveren. Dit kan bij diverse exchanges in de tradingview, of natuurlijk bij TradingView zelf.

Wanneer gebruik je de Bollinger Bands?

Het doel van Bollinger Bands is om beleggers een indicatie te geven van wanneer een cryptocurrency overbought of oversold kan zijn op basis van zijn huidige prijsactie.

Dit kan nuttig zijn om je te helpen beslissen wanneer je moet kopen of verkopen, afhankelijk van of je probeert te profiteren van bewegingen op korte termijn of plannen maakt voor investeringen op langere termijn.

Bij het gebruik van Bollinger Bands moet je ook bedenken dat de trendlijnen gebaseerd zijn op gegevens uit het verleden en daarom toekomstige koersbewegingen niet met absolute zekerheid kunnen voorspellen.

Wel kunnen ze je echter inzicht geven in hoeveel risico ze kunt nemen bij het in- of uitstappen van met jouw trades.

Identificeren van kansen

De Bollinger Bands kan ook ook helpen bij het identificeren van instapmogelijkheden in trending markten en potentiële uitstappen als er winst is gemaakt.

kansen identificeren beurs indicator

Als er een sterk opwaarts momentum is (of neerwaarts, afhankelijk van of er long of short posities zijn ingenomen) dan kun je uitkijken naar strakke consolidatiepatronen rond bepaalde prijsniveaus die kunnen wijzen op een op handen zijnde uitbraak.

Aan de andere kant, als er winst is gemaakt met succesvolle trades, dan moet de handel worden verlaten voordat de prijzen weer in de richting van hun respectieve banden gaan.

Divergentiepatronen

Divergentie staat voor een afwijkend koersverloop tussen de indicator en het koersverloop; binnen de technische analyse is dit een waarschuwingssignaal.

Bollinger Bands kunnen ook worden gebruikt om divergentiepatronen op te sporen tussen prijsactie en indicatoren zoals RSI (Relative Strength Index).

Door dit te doen kun je waardevolle inzichten krijgen in potentiële trendomkeringen voordat die plaatsvinden, waardoor je de tijd hebt om vooruit te plannen en beslissingen te nemen over koop of verkoop voordat iedereen dat doet.

Dat zorgt ervoor dat je achteraf geen potentiële winsten uit marktbewegingen mist, doordat iedereen al geanticipeerd heeft op een verandering in de koers. Kortom: je staat dus aan het begin van de wijziging in plaats van dat je er op reageert.

Nadelen van de Bollinger Bands Indicator

Natuurlijk geeft deze indicator geen glazen bol cadeau waarmee je de hele marktgang correct kunt voorspellen. Het gebruik van de Bollinger Bands kent ook nadelen.

Overlappende signalen

De bovenste en onderste banden van de Bollinger Bands worden uitgezet op twee standaarddeviaties afstand van een centrale lijn van het voortschrijdend gemiddelde. Dit betekent dat signalen die van de banden worden afgeleid soms moeilijk te interpreteren zijn, omdat ze elkaar kunnen overlappen. Dit maakt het soms moeilijk om er met vertrouwen op te handelen.

Valse signalen

Zoals bij alle technische analyse indicatoren kunnen er valse signalen optreden bij het gebruik van de Bollinger Bands. Koersbewegingen rond of door de ene of de andere band kunnen een vals signaal veroorzaken dat kan leiden tot een verkeerde handelsbeslissing.

Beperkte effectiviteit in zijwaartse markten

De Bollinger Bands zijn minder effectief in zijwaartse markten, omdat ze weinig aanwijzingen geven voor potentiële trendomkeringen of uitbraken tijdens deze perioden van lage volatiliteit.

Niet geschikt voor scalping strategieën

Vanwege de aard ervan zijn scalpingstrategieën niet geschikt voor gebruik met de Bollinger Bands, omdat ze ontworpen zijn voor trades op langere termijn en niet voor snelle entries en exits binnen enkele minuten of seconden per keer.

Er zijn mensen die dit wel doen, echter is het niet aan te raden als je niet precies weet op welke SMA je de lijnen moet instellen en als je pas begint met werken met de Bollinger Bands.

Blijft achter bij prijsbewegingen

Zoals bij elke technische indicator is er altijd een zekere achterstand in prijsbewegingen door de tijd die nodig is voor het uitvoeren van berekeningen en het genereren van signalen uit die gegevens. Dit gebrek aan real-time gegevens kan ertoe leiden dat handelaren bepaalde handelsmogelijkheden missen als ze alleen op deze indicator vertrouwen voor hun instap- en uitstapbeslissingen.

Voordelen van de Bollinger Bands Indicator

Vijf redenen om de Bollinger Bands indicator wél te gebruiken:

Verhoogde winsten

De Bollinger bands indicator kan bij goed gebruik de winst sterk verhogen. Door deze indicator te gebruiken kun je koerspatronen ontdekken die inzicht geven in markttrends en -bewegingen. Hierdoor kun je beter geïnformeerde beslissingen nemen en de verhouding tussen risico en opbrengst beter beheersen.

Gemakkelijker grafieken lezen

Voor traders maakt het gebruik van Bollinger bands het gemakkelijker om grafieken te lezen en potentiële kansen in de markten te spotten die ze misschien niet eerder had opgemerkt. Dit helpt hen prijsbewegingen beter te analyseren en nauwkeurigere handelsbeslissingen te nemen.

Beter risicobeheer

De Bollinger bands indicator helpt je met grotere nauwkeurigheid instappunten te identificeren, wat de risicoblootstelling vermindert. Dit komt doordat je posities kunt innemen tegen betere prijzen dan wanneer je uitsluitend zou vertrouwen op intuïtie of technische analyse.

Bovendien waarschuwt hij ook voor te lange trends, zodat handelaren actie kunnen ondernemen om hun posities te beschermen tegen plotselinge marktomkeringen of koerswijzigingen.

Mogelijkheid om specifieke doelen te stellen

Met behulp van de Bollinger bands kunnen traders specifieke doelen stellen voor hun trades op basis van steun- en weerstandsniveaus samen met andere technische indicatoren zoals voortschrijdende gemiddelden of oscillatoren zoals RSI (relatieve sterkte index).

Hierdoor kun je de winsten maximaliseren en tegelijkertijd verliezen minimaliseren, die zich misschien openbaren als gevolg van onverwachte marktomstandigheden of gebeurtenissen die de prijzen plotseling in beide richtingen kunnen doen bewegen.

Relaxter handelen

Omdat de Bollinger bands indicator het voor handelaren gemakkelijker maakt om grafieken te lezen, hoeven ze niet langer tijd te besteden aan het handmatig analyseren van gegevens en het proberen te interpreteren van elke beweging in de markten. Dit kan een zeer stressvolle bezigheid kan zijn als het verkeerd wordt gedaan of zonder een effectieve strategie vooraf. Ook is het tijdrovend.

Door dit hulpmiddel te gebruiken kunnen traders hun aandacht richten op andere aspecten van het handelen, zoals het beheren van risico/winst-verhoudingen, het ontwikkelen van strategieën voor verschillende situaties, etc.

Samenvattend

De Bollinger bands indicator is een krachtig hulpmiddel dat in het arsenaal van elke trader zou moeten worden opgenomen, omdat hij belangrijke inzichten verschaft in potentiële handelsmogelijkheden en tegelijkertijd helpt de risicoblootstelling te verminderen.

Het heeft ook zijn eigen nadelen, maar die kunnen gemakkelijk worden beheerst als je de tijd neemt om te begrijpen hoe je deze technische indicator het beste kunt gebruiken binnen je eigen individuele handelsstrategieën en -tactieken. Zo kun je maximale winsten behalen en je verliezen onder controle houden, zodat je zelfs tijdens volatiele marktomstandigheden winstgevend blijft.

Gebruik in combinatie met andere crypto indicatoren

Veel handelaren gebruiken meerdere signalen samen voor grotere nauwkeurigheid en hogere winstgevendheid. Niet alle indicatoren kunnen altijd ingezet worden, of wellicht ontwikkel je een voorkeur voor het gebruik van bepaalde crypto indicatoren.

Hier bespreken we enkele van de meest populaire signalen die gebruikt worden met Bollinger Bands:

Moving Average Convergence Divergence (MACD)

De Moving Average Convergence Divergence (MACD) is een momentum indicator die laat zien hoe snel koersen in de tijd veranderen.

Hij gebruikt twee voortschrijdende gemiddelden, gewoonlijk 12-daagse en 26-daagse exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA’s), om het verschil tussen beide te berekenen. Als deze twee lijnen elkaar kruisen, geeft dat een koop- of verkoopsignaal aan, afhankelijk van welke lijn het eerst kruiste.

Relative Strenght Index (RSI)

De Relative Strenght Index (RSI) is een andere momentumindicator die meet hoe snel de prijzen zich in een bepaalde periode hebben bewogen.

Hij vergelijkt gemiddelde winsten met gemiddelde verliezen over een periode van 14 dagen en geeft een oscillerende indicator tussen 0 en 100. Een waarde boven de 70 geeft aan dat de prijzen te snel zijn gestegen, terwijl een waarde onder de 30 aangeeft dat de prijzen in de gegeven periode te weinig zijn gestegen.

Stochastic oscillator

De Stochastic Oscillator is een andere momentumindicator die de relatieve ligging van slotkoersen meet ten opzichte van de bandbreedte over een bepaalde periode.

technische analyse uitleg

Hij schommelt tussen 0 en 100, waarbij waarden onder de 20 suggereren dat de prijzen recentelijk zijn ondergewaardeerd, terwijl waarden boven de 80 duiden op recente overwaardering van de prijsniveaus.

On Balance Volume (OBV)

On Balance Volume (OBV) is een indicator die veranderingen in koop- en verkoopdruk meet op basis van volumeveranderingen in plaats van prijsschommelingen alleen.

Als de koopdruk toeneemt, zal OBV toenemen; als de verkoopdruk toeneemt, zal OBV dienovereenkomstig afnemen. Dit helpt traders potentiële omkeringen in de trendrichting te herkennen voordat ze plaatsvinden, door verschuivingen in koop-/verkoopdruk te volgen voordat er grote koersbewegingen plaatsvinden.

Williams %R indicator

Williams %R is een andere momentumindicator die meet of prijzen hoog of laag zijn in vergelijking met recente hoogten/dalen binnen een bepaalde periode.

Hij schommelt tussen -100 en 0, waarbij waarden dicht bij -100 wijzen op recente dieptepunten, terwijl waarden dicht bij 0 wijzen op recente hoogtepunten in prijsniveaus.

Welke indicator kun je het beste gebruiken?

Al deze indicatoren kunnen samen met Bollinger Bands worden gebruikt om een effectieve handelsstrategie te vormen, omdat ze elk iets anders inbrengen.

MACD geeft inzicht in of de prijzen een opwaartse of neerwaartse trend vertonen;
RSI laat zien of de prijzen recentelijk overgekocht of oververkocht zijn geweest;
Stochastic Oscillator toont potentiële omkeerpunten;
OBV onthult verborgen veranderingen in koop/verkoopdruk;
Williams %R aangeeft of de huidige niveaus hoog of laag zijn vergeleken met recente pieken en dalen in de koers.

Door al deze signalen samen te combineren met Bollinger Bands, kunnen traders hun kansen op winst uit cryptocurrency markten sterk verbeteren.

Onderling combineren

Ook is het goed deze signalen onderling te combineren met elkaar.

Bijvoorbeeld, als je merkt dat MACD lijnen elkaar gekruist hebben, maar RSI moet zijn piek nog bereiken, dan kun je wachten tot beide bevestigen alvorens een positie in te nemen.

Als de Stochastic Oscillator aangeeft dat de huidige niveaus het einde naderen, maar OBV laat nog steeds sterke koopdruk zien, dan kan het de moeite waard zijn om te wachten tot ook die omstandigheden veranderen.

Uiteindelijk blijft het inschatten van kansen en risico’s mensenwerk en is het goed om niet af te gaan op slechts één indicator voor technische analyse.

Train jezelf op dit onderwerp

Blogs geven een hoop info: een training laat je ook zelf oefenen met technische analyse. Een goede training die inhoudelijk veel biedt over technische analyse is die van Madelon Vos. Je kunt een gratis trial proberen: zonder risico kijken of het wat voor je is!

Wil jij alles weten over..

  • De moving average (MA)
  • RSI, om zo een reversal te kunnen voorspellen
  • MACD
  • Hoe je Bollinger Bands kunt inzetten om de koers te voorspellen
  • Ichimoku Clouds
  • Fibonachi
  • Elliot Wave

En de andere technische indicatoren? Meld je dan snel aan voor de gratis trial, voor de actieperiode afgelopen is!

Is bitcoin het nieuwe goud
Geld verdienen
admin
Is Bitcoin het nieuwe goud?

Waar veel mensen die eerder voornamelijk belegden veelal kozen voor goud en andere grondstoffen, is Bitcoin inmiddels een serieuze concurrent aan het worden. Veel professionele beleggers zien inmiddels de voordelen van Bitcoin in en hebben het aan hun portefeuille toegevoegd. Is Bitcoin het nieuwe goud?

Lees verder »

Deze website biedt op geen enkele wijze financieel advies. Wij zijn geen financieel adviseurs. Doe altijd zelf onderzoek naar projecten en investeringsmogelijkheden die je interessant vindt. Je bent ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor de investeringen die je doet. Resultaten uit het verleden bieden geen garanties voor de toekomst. Deze website bevat affiliate links.